Δήμος Αθηναίων: Λήξη υποβολής αιτήσεων για 63 θέσεις εργασίας

Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 63 θέσεις που προκήρυξε ο Δήμος Αθηναίων, για το ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΥΑΔΑ).

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

ΙΑΤΡΟΙ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ, ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ.

Οι αιτήσεις γίνονται:

1. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: smekyada@athens.gr

2. είτε αυτοπροσώπως στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, οδός Πειραιώς 35, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (στον 1ο όροφο), από  9.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

 

Δείτε και εδώ