Ε.Ε.: Πρόσληψη 155 διοικητικών υπαλλήλων

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER), η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV), μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (βαθμός AD 6).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων/-ουσών 155. Αναλυτικά:
Τομέας 1 Ενέργεια 54
Τομέας 2 Κλίμα 49
Τομέας 3 Περιβάλλον 52

Η προκήρυξη του διαγωνισμού αφορά τρεις τομείς. Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από τους τομείς αυτούς.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://epso.europa.eu/el/job-opportunities/open-for-application) έως τις:
22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Δείτε την προκήρυξη: