Πρόγραμμα Κατάρτισης για 3.000 ΑμΕΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), διοργανώνει επιδοτούμενα Προγράμματα  Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 3.000 νέους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις σε όλη τη χώρα.

Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν:

  • νέοι ηλικίας 18 – 29 (29 έτη και 364 ημέρες)
  • άνεργοι με αναπηρία ή χρόνια πάθηση
  • απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

  1. Δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά το σύνολο των ωφελούμενων)

2. Κάθε ωφελούμενος/η θα επιλέξει ένα από τα παρακάτω:
α) Εμπόριο και Εξωστρέφεια
β) Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης

Η θεωρητική κατάρτιση θα έχει διάρκεια τριακοσίων (300) ωρών, ενώ η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια 200 ώρες, που θα επιδοτούνται με πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής – πρακτικής κατάρτισης.

Όλα τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση.

Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία ή / και χρόνια πάθησης στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνεπάγεται τη διακοπή παροχών που λαμβάνει λόγω της αναπηρίας του (όπως επίδομα πρόνοιας κ.ά.).

Υποβολή αίτησης: μέχρι και 31.10.2022 και ώρα 23:59.

Πληροφορίες σχετικά: στο e-mail katartisi.neets@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 – 9949837 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Κάντε την αίτησή σας εδώ

Προτείνεται η αίτηση να γίνει από σταθερό ή φορητό υπολογιστή και όχι από κινητό τηλέφωνο.

Πηγή: https://www.esamea.gr

Δείτε την πρόσκληση