Υπουργείο Ανάπτυξης: Ενισχύσεις έως 1.000.000 ευρώ στον τουριστικό κλάδο

Νέα προκήρυξη για την “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων”, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, ξεκινά στις 5η Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει στις 5η Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός της εν λόγω προκήρυξης, είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Για την υπαγωγή στο εν λόγω πρόγραμμα, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται ως εξής:

α. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

β. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

γ. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

δ. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις και

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του νέου ΟΠΣ (https://opsan.mindev.gov.gr)

Δείτε εδώ το ΦΕΚ: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΦΕΚ-ΓΙΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf” title=”ΦΕΚ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”]