ΕΚΠΑ: Θέσεις για νέους Επιστήμονες

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 23η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη (23/08/2022), και ώρα 13:00΄.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: [pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ΨΑΤ946ΨΖ2Ν-Φ59.pdf”]