15 Αυγούστου: Πως πληρώνεται η αργία

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου, θα πληρωθούν ως εξής:

α) αυτοί που είναι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν

β) αυτοί που πληρώνονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια, όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

• Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας.