Τρίπολη: 7 θέσεις Βρεφοκόμων

Ο Δήμος Τρίπολης προσλαμβάνει για τους παιδικούς σταθμούς “Καραμελόσπιτο” και “Αν.Σχίζα” εκπαιδευτικό προσωπικό, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και δύο (2) μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τo έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Από τα γραφεία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης (Εθν. Αντιστάσεως & Παπαρηγοπούλου, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, στον 2ο
όροφο) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης   https://www.npddtripolis.gr/

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά γίνεται, είτε αυτοπροσώπως στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης, στη Δ/νση: Εθν. Ατιστάσεως & Παπαρηγοπούλου – Τ.Κ. 22132 Τρίπολη, είτε ταχυδρομικώς στην ίδια Δ/νση, είτε ηλεκτρονικά στο email: npdd.dimtrip@gmail.com.

Οι αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται έως και την 19η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/