ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Πίνακας αποτελεσμάτων στο Ρέθυμνο

Άσυλο

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανάρτησε τον Προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης, της  Α’ φάσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 607.2.12/28/28341/15-09-2022 για υποβολή προτάσεων, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Δομής Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου.

Δείτε τον πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δείτε την απόφαση: