Τουρισμός για Όλους: Έρχεται η δεύτερη κλήρωση

Στις 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει η επόμενη κλήρωση για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, που αφορά σε voucher 150 ευρώ, για επιπλέον 200.000 δικαιούχους.

Μετά την κλήρωση και σε χρονικό διάστημα 3, 4 ημερών, θα μπορούν οι νέοι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν τα vouchers.

Υπενθυμίζουμε ότι το voucher καλύπτει μόνο τις δαπάνες διαμονής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ ή σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Καλή τύχη !