Υπουργείο Εσωτερικών: Άδειες ανατροφής τέκνου

Το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε την Παρασκευή (26/8/2022) εγκύκλιο με διευκρινίσεις, σχετικά με τις άδειες των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Εκτενέστερα αναφέρθηκε και με παραδείγματα, στις άδειες άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.
Δείτε εδώ την εγγκύκλιο: