Πρόγραμμα για επιδότηση έως 90% σε ΜΜΕ

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, λήγει το πρόγραμμα για επιδότηση έως 90% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με χρηματοδότηση που ξεκινάει από 1.000 ευρώ έως 18.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις για αναβάθμιση και εκσυχρονισμό σε ψηφιακά μέσα, δηλαδή για λογιστικά προγράμματα και άλλες ψηφιακές εφαρμογές.

Στο πρόγραμμα μπορούν μα συμμετέχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 250 άτομα. Κάνε την αίτηση σου εδώ:

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/