Θεσσαλονίκη: 49 νέες προσλήψεις

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννιά (49) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Ψυχολόγων

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων

ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτή και εσκαφέα Φορτωτή)

ΥΕ Φυλάκων

ΥΕ Εργατών-τριών Ταφής

ΥΕ Εργατών-τριών Κοιμητηρίων

ΥΕ Εργατών-τριών (Οικοδομικών Εργασιών)

Πληροφορίες: 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137

Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/