ΑΝΑΣΑ: Προσλήψεις προσωπικού με δικαίωμα ανανέωσης

Το Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας – ΑΝΑΣΑ, ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 ατόμων, για τη λειτουργία ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, στην Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, στον Δήμο Χαϊδαρίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 20.6.2023. Μετά τη λήξη, θα πραγματοποιηθεί ανανέωση των συμβάσεων μετά από αξιολόγηση. Η λειτουργία της δομής είναι 24ωρη.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Και εν ελλείψει ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ ή ΤΕ

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και λήγει στις 4 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00΄.

Τηλ. 210-3462270

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη: http://www.anasahome.gr/