ΣΚΥΡΟΣ: Πρόσληψη Βρεφονηπιοκόμου

παιδικός σταθμός

Στη Σκύρο, το ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙΠΑΠ), ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ του Δήμου Σκύρου που εδρεύει στη Σκύρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, (για τη στελέχωση της δομής του Παιδικού Σταθμού).

Η διάρκεια της σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31-07-2023).

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 5 Οκτωβρίου 2022 έως και 14 Οκτωβρίου 2022.

Τηλ. επικοινωνίας: 2222 350327

Δείτε εδώ την προκήρυξη: