ΡΕΑ: Προσλήψεις προσωπικού

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ, προσλαμβάνει προσωπικό στις παρακάτω ειδικότητες:

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης με εμπειρία σε Αξονικό – Μαγνητικό Τομογράφο

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητος
 • Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ”

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης (Απογευματινό ωράριο)
με εξειδίκευση σε:

 • Κλασσικό Ακτινολογικό
 • Μαστογράφο
 • Εκτέλεση Υπερήχων Μαστού & Γενικών Υπερήχων

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Τίτλος Ειδικότητος
 • Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
 • Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη «ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ)»

ΜΑΙΕΣ – ΜΑΙΕΥΤΕΣ

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μαιευτικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάρτα Συλλόγου Μαιών /Μαιευτών
 • Γνώση μίας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας
 • Σχετική Προϋπηρεσία (Επιθυμητή)

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΜΑΙΑ / ΜΑΙΕΥΤΗΣ”

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 • Κάρτα Συλλόγου Νοσηλευτών
 • Σχετική προϋπηρεσία (επιθυμητή)

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”.

Νοσηλευτικό Προσωπικό: Νοσηλευτές – Νοσηλεύτριες Διετούς (Β/Ν), Νοσοκόμοι – Τραυματιοφορείς

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο jobs@reamaternity.gr με την ένδειξη “ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ – ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΗΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πιστοποιητικό αποφοίτησης Δημόσιας Σχολής Απολυμαντών
 • Βεβαίωσης εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Σχετική προϋπηρεσία (επιθυμητή)
Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε με την Κλινική, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα είτε ηλεκτρονικά στο email: jobs@reamaternity.gr είτε καταθέτοντάς το στα γραφεία του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, καθημερινά από τις 09:30 έως τις 11:30 το πρωί.

Πηγή: ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ