Σητεία: Πρόσληψη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ 2024

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ενός (1) ατόμου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», που εδρεύει στο Δήμο Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Ειδικότητα που ζητά είναι:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά
(fountoulakis@sitia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ.
72300, Σητεία, υπόψη κου Φουντουλάκη Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2843340555).