ΕΚΕΨΥΕ: Προσλήψεις Γιατρών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και ως ακολούθως:

1 ΠΕ Ψυχίατρος Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)
22 ώρες/εβδομάδα μηνιαία μικτή αμοιβή 1.863€

1 ΠΕ Ψυχίατρος  Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά (Μονάδα Ενηλίκων)
28 ώρες/εβδομάδα μηνιαία μικτή αμοιβή 1.269€

1 ΠΕ Ψυχολόγος Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά (Μονάδα Ενηλίκων)
30 ώρες/εβδομάδα μηνιαία μικτή αμοιβή 1.092€

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 21/09/2022 έως και 11/10/2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: