ΔΕΗ: 125 Νέες θέσεις εργασίας

Δεη

Ο Κλάδος ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στην Κοζάνη ανακοίνωσε την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων

ΔΕ βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

ΔΕ χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα)

ΔΕ χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)

ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί χειριστές (Οδηγοί Λεωφορείου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων από τις 05.10.2022 έως και τις 14.10.2022

Αρμόδιοι υπάλληλοι: κα Δέσποινα Μακεδόνα τηλ.: 24610 54305 και κα Αλεξάνδρα Κουντουρά τηλ.: 24610 54212

Δείτε εδώ την προκήρυξη  ΔΕΗ