ΔΕΗ: Θέση εργασίας Μηχανικού ή Οικονομολόγου για 3 χρόνια

Η ΔΕΗ Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Φυσικού Αερίου (ΔΦΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας (ΓΔ/ΔΕ), με σκοπό την πρόσληψη στελέχους με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία κτηθείσα σε οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

Η σύμβαση εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διαρκείας 3 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα κατά προτίμηση στη Μηχανική ή Οικονομικών Επιστημών 

Υποβολή αιτήσεων: έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.


Δείτε την προκήρυξη

Πηγή: ΔΕΗ