Παλαιό Φάληρο: Προσλήψεις εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού

ΑΜΕΑ

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα μερικής απασχόλησης, της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/08/2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Νηπιαγωγών

ΠΕ Καθηγητής/τρια Θεατρολογίας

ΠΕ Καθηγητής/τρια Εικαστικών

ΠΕ Καθηγητής/τρια Φιλολογίας

ΔΕ Δασκάλων Χορού (Ζούμπα)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail: proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr

Εάν οι υποψήφιοι δεν υποβάλλουν με την αίτησή τους το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Τηλ: 213.20.20.201-207

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://palaiofaliro.gr/