ΔΕΔΔΗΕ: Θέση εργασίας στην Άμφισσα

ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Άμφισσας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 1 ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Η ειδικότητα που ζητά: 

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 01 Οκτωβριου έως και την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: