Ναύπακτος: Νέες θέσεις εργασίας

Ναυπακτία

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες. 

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Δασολόγων

ΔΕ Οδηγών [ Δ ́ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 01-10-2022 έως και 10-10-2022 είτε ηλεκτρονικά στο email: dioik@nafpaktos.gr είτε ταχυδρομικά με συστημμένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ιλ.Τζαβελλα 37
Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Τηλ: 2634360113-137

Δείτε εδώ την προκήρυξη: