Πυροσβεστική Ακαδημία: Προσλήψεις Μαγείρων

Η Πυροσβεστική Ακαδημία ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων με ειδικότητα «ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ» για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και συγκεκριμένα της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας, καθώς και του παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών στο Τσοτύλι, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Υποβολή αιτήσεων: 03-10-2022 έως και 12-10-2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη: