Μεταθέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι ξεκινούν από σήμερα 16 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00´, οι αιτήσεις μεταθέσεων για τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το σχολικό έτος 2022-2023.

Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ.των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23& ΠΕ30)

δ) ειδικών κατηγοριών ε)αμοιβαίες μεταθέσεις και

2) μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών

γ) αμοιβαίες μεταθέσεις

Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2022 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δενγίνονται δεκτές.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 31 Οκτωβρίου 15.00´ .

Κάντε εδώ την Αίτηση

Δείτε την ανακοίνωση: