ΙΚΥ: Υποτροφίες που προσφέρουν 1.000 ευρώ μηνιαίως

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ανακοίνωσε την προκήρυξη προγράμματος χορήγησης δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ και αφορούν υποψήφιους/υποψήφιες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ κατά το ακαδημαικό έτος 2022-2023, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
3.  Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων και
4.  Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ams.iky.gr/.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται έως τις 27-10-2022 και ώρα Ελλάδος 16:00.

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στα τηλέφωνα 210-3726345, 210-3726346 και 210-3726395, καθώς και στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται μέσω της διεύθυνσης ikywebsupport@iky.gr

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Πηγή: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών