Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Πύργος: Προσλήψεις 122 ατόμων για ένα έτος

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προσλαμβάνει 122 άτομα, σε διάφορες ειδικότητες και περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πύργος), με σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης.

Οι Ειδικότητες που ζητά είναι:

  1. ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών
  2. ΠΕ Ψυχολογίας
  3. ΠΕ Παιδοψυχολογίας
  4. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  5. ΠΕ Παιδαγωγών
  6. ΠΕ Παιδοψυχολογίας
  7. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού)
  8. ΤΕ Νοσηλευτικής
  9. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Διαχειριστής Έργου – PROJECT MANAGER)
  10. ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  11. ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
  12. ΠΕ Πληροφορικής
  13. ΠΕ Νομικών & Πολιτικών Επιστημών
  14. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Αγγλικής γλώσσας)
  15. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Γαλλικής γλώσσας)
  16. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Γερμανικής γλώσσας)
  17. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  18. ΠΕ Ιατρικής (Παιδίατρος)
  19. ΠΕ Ιατρικής (Παθολόγος)
  20. ΠΕ Νομικής
  21. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  22. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  23. ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων/ Κοινωνικών Επιμελητών/ Φροντιστών
  24. ΔΕ Νοσηλευτικής
  25. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση τους, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Τηλ.επικοινωνίας: 213.162.9929

ΚΑΝΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

Δείτε την Προκήρυξη: 

Πηγή:  https://migration.gov.gr/