Λουτρά Πόζαρ: Νέες θέσεις εργασίας

Τα “Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας ΑΕ”, ανακοίνωσαν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, που εδρεύει στα Λουτρά Αριδαίας.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 6 μήνες.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΤΕ Υπάλληλος Υποδοχής

ΤΕ Νοσηλευτή/τρια

ΔΕ Ναυαγοσώστης/τρια πισίνας

ΔΕ Νοσοκόμος/α

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει 27.10.2022 έως 7.11.2022.

Η αίτηση συμμετοχής θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο email:  info@loutrapozar.com.gr

Τηλ.: 2384091300, 2384091072

Πηγή: https://loutrapozar.com.gr/

Δείτε την προκήρυξη