ΙΚΥ: Webinar για Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει ένα διαδικτυακό ενημερωτικό σεμινάριο (webinar) σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, στους τομείς Ιστορίας και Πολιτισμού, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών.

Το Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, από 11:00 έως 13:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Για να συμμετέχετε, είναι απαραίτητο να:

  • Κάνετε την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/rNzVuMuA51RYZhRt5
  • Έχετε την εφαρμογή Microsoft Teams ή να επιλέξετε να την παρακολουθήσετε μέσω Browser Edge.
  • Έχετε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η συμπλήρωση της φόρμας είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας και πρέπει να υποβληθεί έως τις 30/10/2022.

Το ανωτέρω σεμινάριο πραγματοποιείται εν όψει της υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι από 1/11/2022 έως 31/01/2023.

Θεματολογία σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση ατόμων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Απευθύνεται σε πτυχιούχους, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στη Φλωρεντία και τις αντίστοιχες υποτροφίες του Ι.Κ.Υ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκειά του θα παρουσιαστούν:

  • Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Το πρόγραμμα υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Πρακτικές συμβουλές για την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση διδακτορικού στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Θέματα ακαδημαϊκής-φοιτητικής ζωής και καθημερινότητας στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.
  • Οι προοπτικές σταδιοδρομίας και εξέλιξης που προσφέρονται στους αποφοίτους του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του Ι.Κ.Υ. θα απαντήσουν σε ερωτήματα και απορίες των συμμετεχόντων, που θα έχουν τεθεί μέσω chat.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πηγή:  https://www.iky.gr/el/