Λοιπό Επικουρικό: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
Η 1η ΔΥΠΕ, ανάρτησε τους πίνακες με τα αποτελέσματα του Λοιπού Επικουρικού.
Τα αποτελέσματα αφορούν την τελευταία διαδικασία αιτήσεων, που ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Δείτε εδώ όλα τα αποτελέσματα ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:

Η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων ΑΣΕΠ από τις 01.10.2022 και για 15 ημέρες σύμφωνα με την σχετική Κ.Υ.Α

Έντυπο Υποβολής ενστάσεων ΑΣΕΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3η ΔΥΠΕ

Επισημάνετε η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων ΑΣΕΠ, ορίζεται από την  01.10.2022, και για 15 ημέρες, σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5η ΔΥΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Μπορείτε να μας ακολουθείτε και στη σελίδα μας στο FACEBOOK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083141310704