Δωρεάν σεμινάριο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙΜΑ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, οργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία».

Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι δωρεάν για οποιονδήποτε επιθυμεί να λάβει μέρος, χωρίς κανέναν περιορισμό και με πλήρη πρόσβαση σε όλο το υλικό.

Εφόσον κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης καλείται να να καταβάλει το ποσό των 60€.
Προθεσμία Υποβολής Απόκτησης Πιστοποιητικού: 19.09.2022 – 24.11.2022

Το πρόγραμμα απευθύνεται: 

Σε υπηρετούντες ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως επίσης και σε στελέχη της εκπαίδευσης.

Σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) πανεπιστημιακών Τμημάτων που οδηγούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Τίτλος Προγράμματος: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία
Συνολική διάρκεια:  60 ώρες και 6 εβδομάδες
Μονάδες ECVET: 2,4 ECVET
Μέθοδος υλοποίησης και διαδικασίες παρακολούθησης: Εξ αποστάσεως
Θεματικό Πεδίο : Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:
-Κατανοώντας την πολιτισμική ετερότητα – Η νέα εποχή
-Μοντέλα διαχείρισης της Ετερότητας
-Η Διαπολιτισμική Επικοινωνία
-Ετερότητα και Διγλωσσία
-Σχολικός Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα
-Τελική Εργασία

Διδασκαλία & Παρακολούθηση:
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την παρακολούθηση του αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων και σε οποιοδήποτε χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις τις οποίες συνοδεύουν σημειώσεις.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά: Δεν υπάρχουν.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα: 
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  https://coursity.gr/

Εφόσον κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος από το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΑΠ, καλείται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση, στη σελίδα https://apps.eap.gr/kedivim_cert/web/ και να καταβάλουν το ποσό των 60€.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 19.09.2022 – 10.10.2022

Πληροφορίες: info@coursity.gr

Πηγή: https://kedivim.eap.gr/?