Ανάκληση της πρόσκλησης για τις 27 μόνιμες θέσεις

Ανάκληση της από 30.08.2022 Προκήρυξης 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων ΑΕ αποφάσισε την ανάκληση της από 30.08.2022 προκήρυξης πλήρωσης είκοσι επτά (27) θέσεων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΑΣΕΠ 61).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ της ανάκλησης:

Δείτε εδώ την προκήρυξη: https://workpress.gr/wp-admin/post.php?post=7389&action=edit

Πηγή: https://oaep.gr/