Μαρούσι: Νέες θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟ

Στο Μαρούσι, ο «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)», ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων.

Οι θέσεις είναι για:

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (για παιδικό σταθμό, έως 11 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31/7/2023)

ΠΕ Ψυχολόγων (έως 8 μήνες)

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (έως 8 μήνες)

ΔΕ Μαγείρων (για παιδικό σταθμό, έως 11 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31/7/2023)

Τηλ. επικοινωνίας: 2132031946 & 945

Έναρξη υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 09/09/2022

Λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και Δευτέρα 19/09/2022

Κατάθεση δικαιολογητικών:

Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση (από 9:00 έως 14:00) ή με συστημένη επιστολή

Έδρα Νομικού Προσώπου: Παλαιολόγου 9, τ.κ. 15124, Μαρούσι

Δείτε εδώ την προκηρυξη: