Δήμος Αγίας Παρασκευής: 10 θέσεις καθηγητών

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου της Αγίας Παρασκευής προσλαμβάνει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) για 8 μήνες συνολικά δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Οι ειδικότητες είναι:

Αντισφαίρισης, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός, Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Κλασσικός Αθλητισμός.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την 23/9/2022 και ώρα 13.00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: