Κοινωνική Πρόνοια: Θέσεις εργασίας στην Πάτρα

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει, την σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά δύο (2) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη προσωπικού στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας (Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε.) , που εδρεύει στην Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων έως την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15.00