Αποτελέσματα Διοριστέων: Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Νέα Ιωνία, Θήρα

ΑΣΕΠ

Αποτελέσματα διοριστέων στην Αλεξανδρούπολη Ναυαγοσωστών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Αποτελέσματα διοριστέων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων στη  Λάρισα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Αποτελέσματα διοριστέων σχολικών καθαριστών Θήρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Αποτελέσματα Νέα Ιωνία, (ΟΠΑΝ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ