Δήμος Ρέντη: Προσλήψεις προσωπικού

Στο Ρέντη η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, ανακοίνωσε την πρόσληψη έξι (6) ατόμων, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με προέλευση των πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ, χρονικής διάρκειας (μέχρι την λήξη του προγράμματος του ΚΔΑΠ) για τη κάλυψη των αναγκών του.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

-1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΠΕ Εργοθεραπευτής/τρια
-1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΤΕ Λογοθεραπευτής/τρια
-1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΤΕ Καθηγητής Αγγλικών και ελεύθερου σχεδίου
-1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΔΕ Δασκάλα χορού
-1 άτομο ως ωρομίσθιος με ειδικότητα ΠΕ Δάσκαλος/α
-1 άτομο με πλήρη απασχόληση με ειδικότητα ΥΕ καθαριστής/τρια εσωτερικών χώρων

Οι παραπάνω που θα προσληφθούν, θα εργασθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος ΚΔΑΠ και μέχρι λήξης του προγράμματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της, α) στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, β) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη (Π. Τσαλδάρη αρ. 10-ΝΙΚΑΙΑ) και γ) στο site του Δήμου μας (https://nikaia-rentis.gov.gr) και θα έχει χρονική διάρκεια πέντε (05) ημερολογιακές ημέρες .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ – ΝΠΙΔ (οδός Κύπρου
αρ. 7-Αγ.Ι.Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 09:00 πμ έως και 13:00 μμ) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής. Η επιστολή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί τ’ αργότερο εντός (5) πέντε ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης.

ΤΗΛ: 210-4819007

Δείτε εδώ την προκήρυξη:

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/

Ακολουθήστε μας στο facebook