Ιωάννινα: 39 νέες θέσεις εργασίας

Στα Ιωάννινα, η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι εννέα (9) μήνες, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων (με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ), για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τμημάτων της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στο e-mail: pkdiprokirixi@gmail.com, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών-Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι., Αγ. Μαρίνας 55, 45221, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Πρόεδρο κα. Ελένη Ακονίδου, υπόψη κας. Ζυγούρη Χριστίνας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Τηλ. επικοινωνίας: 26510 83940

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook