ΔΕΗ: Θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Η ΔΕΗ στην Αθήνα,  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, που εδρεύουν στην Αθήνα στο Νομό Αττικής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες.

Η ειδικότητα που ζητά είναι:

ΤΕ υπάλληλοι γραφείου (πληροφορικής)

Υποβολή αιτήσεων: Πέμπτη 13/10/2022 έως και Δευτέρα 24/10/2022

Τηλ.: 210-3895331, 210-3895441

Δείτε την προκήρυξη:

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook