Φαιναρέτη: Νέες θέσεις εργασίες

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Φαιναρέτη στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές), καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω θέσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας: 

2 θέσεις Ψυχολόγων Πλήρους Απασχόλησης (ορισμένου χρόνου 15 μήνες)

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία, της ημεδαπής ή άλλος αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 • Τριετής εργασιακή εμπειρία παρέμβασης σε ενήλικο πληθυσμό με ψυχικές διαταραχές
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο

Μαία/ευτής – Μερικής Απασχόλησης (6 ώρες) ορισμένου χρόνου (12 μήνες)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μαιευτικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη διετής εργασιακή εμπειρία ως μαία/μαιευτής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Εργασιακή εμπειρία σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας εγκύων, λεχωίδων και νέων μητέρων
 • Εμπειρία στην ανίχνευση ψυχικών διαταραχών στην περιγεννητική περίοδο

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση admin@fainareti.gr μέχρι και την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Έπειτα από αξιολόγηση των βιογραφικών και μέχρι την  7η Οκτωβρίου 2022, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους επιλεχθέντες υποψήφιους, για τη διεξαγωγή συνέντευξης, στην οποία οι κληθέντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη θέση εργασίας.

Πηγή: https://www.fainareti.gr/el/nea?start=10