Επικουρικό Προσωπικό: 58 νέες θέσεις για 1 χρόνο

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), προκήρυξε 58 θέσεις επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών του.

Οι θέσεις αφορούν τις περιοχές, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Σιδηροκάστρου και Κιλκίς και καλύπτουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ), (ΤΕ), (ΔΕ), (ΥΕ χωρίς απολυτήριο).

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες τηλ.:23130-54852 έως 856, 2313022631 (εσωτ. 124)

Δείτε εδώ την Προκήρυξη:

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  https://kkp-km.gr/