Φορολογική Δήλωση: Tι να προσέξουμε για να μην την πληρώσουμε “ακριβά”

Στις 30 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Δώστε προσοχή στα ακόλουθα:

1. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ΄επάγγελμα αγρότες με εξαρτώμενα τέκνα θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των παιδιών τους στον πίνακα 8 του Ε1, για να μη χάσουν την προσαυξημένη έκπτωση φόρου.

2. Οι φορολογούμενοι που δεν εισέπραξαν ενοίκια το 2021 για να μην φορολογηθούν για αυτά, θα πρέπει πριν από την υποβολή της δήλωσης:

– Να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

– Να καταθέσουν στην Εφορία φωτοαντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

3. Οι γονείς που έχουν παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας, θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ρεύματος της φοιτητικής  κατοικίας. Τότε θα λάβουν αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2022 την κρατική επιδότηση στον λογαριασμό του ρεύματος.

4. Οι συνταξιούχοι 65 ετών και άνω, κερδίζουν έκπτωση 30% στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα. Πρέπει όμως να συμπληρώσουν τον κωδικό 013-014.

5. Προσοχή στους κωδικούς με τα ποσά των δαπανών 049-050. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αναγράφεται από τους φορολογούμενους.

Δαπάνες οι οποίες έχουν μεν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην αναρτώμενη πληροφόρηση, αποδεικνύονται από τον φορολογούμενο με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στον εσωτερικό πίνακα των κωδικών 049-050, εμφανίζονται οι καταβολές φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021, καθώς και οι καταβολές σε δόσεις δανείων αν υπάρχουν.

Στα αντίστοιχα πεδία, πρέπει να συμπληρωθούν η πληρωμή ενοικίων και η καταβολή ποσού διατροφής.

Δείτε εδώ πόσες δηλώσεις έχουν κατατεθεί για το τρέχον έτος, έως σήμερα:  https://www.aade.gr/stoiheia-ypobolon-e1-trehontos-etoys-0