ΕΚΠΑ: Λήξη προθεσμίας για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

ΡΟΜΑ

Λήγει αύριο 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00
η προθεσμία για την υποβολή της πρότασης για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου, με Εξωτερικούς Συνεργάτες, στο έργο με τίτλο:

«Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της
πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης
από παιδιά και εφήβους».

Η σύμβαση έχει διάρκεια έως 31 Μαίου 2023, δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και της ενδεχόμενης παράτασης αυτού.

Οι συνεργάτες που ζητά είναι:

Νηπιαγωγοί – η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου λογίζεται σε 15,00€/ώρα

– Δάσκαλοι – η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου λογίζεται σε 15,00€/ώρα

– Φιλόλογοι – η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου λογίζεται σε 15,00€/ώρα

– Μαθηματικός ή Φυσικός η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου λογίζεται σε 15,00€/ώρα

ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ – η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου λογίζεται σε 12,00€/ώρα
(Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Θεατρικών Σπουδών ή Καλών Τεχνών ή Μουσικών Σπουδών ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ή Εικαστικών ή Κινηματογράφου ή Φωτογραφίας ή Πληροφορικής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής)

– ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ – η αμοιβή για την εκτέλεση του έργου λογίζεται σε 19,00€/ώρα(Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ή Κοινωνικών Σπουδών ή Ψυχολογίας ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής).

Οι υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ αφορούν τις περιοχές:

Περιφέρεια Ηπείρου

Πελοποννήσου

Κρήτης

Βορείου Αιγαίου

Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η υποβολή της πρότασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο email: protocol@elke.uoa.gr