Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης: Νέες θέσεις εργασίας

ΑΓΑΛΜΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης προκήρυξε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. Οι θέσεις αφορούν:

2 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων

2 θέσεις ΥΕ Εργατών

Πληροφορίες: Ε.Κοβουσιάδου
Τηλέφωνο: 25410.51003

Δείτε εδώ την προκήρυξη:[pdf-embedder url=”https://workpress.gr/wp-content/uploads/2022/08/ξανθη.pdf”]