ΑΣΕΠ: Πανελλήνιος Διαγωνισμός για μόνιμο προσωπικό με τέστ δεξιοτήτων

Κάθε δύο(2) χρόνια θα διενεργείται Πανελλήνιος Διαγωνισμός, που θα αφορά στις μόνιμες θέσεις του Δημοσίου.

Με τεστ δεξιοτήτων θα διεξάγεται πλέον ο  Πανελλήνιος Διαγωνισμός για διορισμό στο Δημόσιο.

Ο 1ος γραπτός διαγωνισμός, φημολογείται ότι θα πραγματοποιηθεί στο τέλος το έτους, με τεστ δεξιοτήτων.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης εκτός από την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης(ΥΕ).