Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας: Νέες θέσεις εργασίας και χωρίς απολυτήριο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας προκηρύσσει νέες θέσεις, για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση σωστικής ανασκαφής σε οικόπεδα, του έργου «Επείγουσες ανασκαφικές εργασίες», για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για την περιοχή της Θάσου.

Ειδικότητες:

1 Αρχαιολόγος

3 Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων: από 17-08-2022 έως 26-08-2022

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%930%CE%A84653%CE%A04-96%CE%A5?inline=true