ΕΕΕΠ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για 30 νέες θέσεις

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προτίθεται να προσλάβει:

α) δεκαπέντε (15) επιστήμονες Οικονομικής Κατεύθυνσης με εμπειρία στον χώρο της ελεγκτικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα μιας ανανέωσης για άλλους τέσσερις (4) μήνες.

β) δεκαπέντε (15) επιστήμονες και τεχνικούς πληροφορικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου (σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα μιας (1) ανανέωσης για άλλους τέσσερις (4) μήνες.

Το ύψος της αμοιβής συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου και την προϋπολογισθείσα για το εκάστοτε ανατιθέμενο έργο δαπάνη.

Οι εργαζόμενοι στην Αρχή δύνανται να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου, ενώ είναι πιθανόν να εκτελούν υπηρεσιακές μετακινήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υποβολή της αίτησης και των συνημμένων ξεχωριστών αρχείων, πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@gamingcommission.gov.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα επί της διαδικασίας στο qa-eeep@gamingcommission.gov.gr.
Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πήρε παράταση από 31.10.2022 σε 10.11.2022, ημέρα Πέμπτη.

 

Αναλυτικά οι θέσεις Πληροφορικής

Αναλυτικά οι θέσεις οικονομολόγων – ελεγκτών 

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων

Πηγή: www.gamingcommission.gov.gr