ΔΥΠΑ: Αποτελέσματα στη σχολή καταρτιζομένων ΑμεΑ

Η ΔΥΠΑ, ανάρτησε την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εισαγωγή καταρτιζoμένων στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2022 – 2023, σύμφωνα με την Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της υπ’ αριθμ. 948474/17- 10- 2022 Απόφασης της Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριφθέντες, διαμορφώνονται με βάση το ατομικό δηλωθέν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση – αίτηση θεραπείας επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, από την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, που θα την αποστείλουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα “Νέα και Ανακοινώσεις”.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την απόφαση

Διαβάστε εδώ τ΄αποτελέσματα