Δήμος Πύργου: Προσλήψεις 19 ατόμων

Ο Δήμος Πύργου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαεννέα (19) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών μετά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Κορυφής της Δημοτικής Ενότητας Ιαρδάνου του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 05-07-2022.

Διάρκεια της σύμβασης: από την υπογραφή της σύμβασης και έως της 05-01-2023

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΠΕ Γεωλόγων

ΔΕ Διοικητικών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – εκσκαφέα φορτωτή τύπου jcb

ΔΕ χειριστή Τρακτέρ

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

ΔΕ Οδηγών με ταχογράφο

ΤΕ Εργατών /Εργατριών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protokolo@1489.syzefxis.gov.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πύργου, Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Τ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 26213 62611

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποστολής των αιτήσεων

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Δείτε εδώ προκήρυξη

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr/