Υπουργείο Υγείας: Προκήρυξη κενών θέσεων

Το Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε την προκήρυξη των κενών και κενούμενων θέσεων μέχρι 28-02-2023 των Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας, Κέντρων Υγείας, Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων, Ειδικών  Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από ιατρούς:

α. με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής,

β. υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και

γ. υπηρεσίας υπαίθρου επί θητεία.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: 21η Οκτωβρίου 2022.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 04η Νοεμβρίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί που ενδιαφέρονται για υπηρεσία υπαίθρου “επί θητεία”.
  • Οι ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής προηγούνται στην επιλογή θέσεων των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου και των ιατρών επί θητεία. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται επίσης των ιατρών επί θητεία.
  • Ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη.
  • Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεοι και επί θητεία) οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (ως ιατροί επί θητεία), μόνον εάν μέχρι και την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνουν την ετήσια θητεία τους στο Γ. Ν. – Κ.Υ., Κ.Υ., Π.Π.Ι., Π.Ι., Ε.Π.Ι. και Πλοίο, που έχουν τοποθετηθεί.
  • Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής αποκλείονται της συμμετοχής τους σε θέσεις Πλοίων.
  • Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία, ενώ είναι αναρτημένο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.moh.gov.gr, μαζί με την προκήρυξη.
    Επισημαίνουμε ότι δεκτό θα γίνεται μόνο τo έντυπο της αίτησης που είναι αναρτημένο μαζί με την προκήρυξη. Η κατάθεση οποιουδήποτε άλλου εντύπου θα απορρίπτεται.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, καθώς και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στην παρακάτω διεύθυνση: (ως ημερομηνία αποστολής λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού φακέλου στα ΕΛΤΑ ή στην εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα

Δείτε την Απόφαση με τις θέσεις

Δείτε τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Πηγή: https://www.moh.gov.gr