Δήμος Πειραιά: 18 Προσλήψεις

Εκπαιδευτικός

Ο Δήμος Πειραιά προσλαμβάνει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά δεκαοκτώ (18) άτομα.

Οι ειδικότητες που ζητά είναι:

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         

2 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         

1 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                

5 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    

2 ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ              

1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ                   

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ                 

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ                

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ           

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ                  

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ                 

Τηλ. για πληροφορίες: 213 2022566

Δείτε εδώ την προκήρυξη: